fbpx

Zastanawiasz się czy w przypadku Twojego kredytu frankowego możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej i odzyskanie nadpłaconych środków? Kancelaria Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy z Katowic specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi, oferując kompleksową obsługę prawną dla frankowiczów. Jeśli masz wątpliwości, co do swojej umowy, to w niniejszym artykule przybliżymy, jak wygląda proces składania pozwu frankowego oraz jakie są kolejne etapy postępowania. Pozew frankowy Katowice – zapewniamy Ci wsparcie począwszy od analizy umowy aż po postępowanie sądowe.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej Katowice

Pierwszym krokiem w postępowaniu dotyczącym kredytu frankowego jest bezpłatna analiza umowy kredytowej przez ekspertów z Kancelarii Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy. W ramach tej usługi sprawdzane są wszystkie dokumenty związane z kredytem. Dlaczego przeprowadzamy taką analizę? Robimy to po to, aby określić, czy umowa zawiera niedozwolone klauzule (tzw. abuzywne) i czy istnieją podstawy do wniesienia pozwu frankowego, a finalnie do unieważnienia umowy CHF.

Pozew frankowy Katowice – przewodnik po procesie prawnym

Pozew frankowy Katowicejakie dokumenty przygotować?

Aby przeprowadzić rzetelną analizę, kredytobiorca powinien przygotować następujące dokumenty:

 • Umowa kredytowa
 • Aneksy do umowy
 • Regulamin kredytu
 • Wniosek o udzielenie kredytu
 • Zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytu
 • Zaświadczenie o saldzie zadłużenia
 • Historia spłaty kredytu

Te dokumenty pozwalają prawnikom z kancelarii frankowej w Katowicach dokładnie przeanalizować umowę i ocenić, czy zawiera ona klauzule abuzywne, które mogą być podstawą do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu.

Co zrobić, gdy brakuje dokumentów?

Kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego były popularnym rozwiązaniem kilkanaście lat temu (przede wszystkim w okresie 2005-2008) ze względu na niskie stopy procentowe tej waluty. Zaskoczeniem nie będzie, jeśli kredytobiorca nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów lub w międzyczasie zagubił niektóre. Na szczęście frankowicz może złożyć wniosek do banku o ich wydanie. Banki na ogół wymagają opłaty za wydanie takich zaświadczeń, która może wynosić od 100 do 300 zł. Zdarza się, że banki mogą zażądać nieco wyższej kwoty. Czas oczekiwania na wydanie dokumentów wynosi zazwyczaj około miesiąca.

Pozew frankowy Katowice zawiera również żądania kredytobiorcy, takie jak np. unieważnienie umowy kredytowej.

Błędy w umowie kredytowej

Wcześniej wspomniane dokumenty dotyczące kredytu CHF pozwolą naszym ekspertom między innymi na sprawdzenie zapisów umowy kredytowej i określenie czego dotyczą niedozwolone zapisy. Do klauzul abuzywnych możemy zaliczyć:

 • Ryzyko związane ze zmiennym oprocentowaniem. Banki miały swobodę w ustalaniu zmiennej stopy procentowej dla kredytów denominowanych w walutach obcych, co było nieprzewidywalne dla kredytobiorców.
 • Wadliwy mechanizm przeliczeniowy do CHF. Kurs franka szwajcarskiego był ustalany przez banki na podstawie ich własnych tabel kursowych, co sprawiało, że warunki umowy były trudne do zrozumienia dla kredytobiorców. Przede wszystkim nie mogli samodzielnie określić wysokości kolejnych rat.
 • Ubezpieczenia około kredytowe. Kłopoty związane ze zwrotem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego, które były naliczane za każdy dzień, a nie za pełny miesiąc.

Postępowanie reklamacyjne w sprawie kredytu CHF

Zanim sprawa trafi do sądu, przeprowadzamy postępowanie reklamacyjne w banku. W ramach reklamacji kredytobiorca zgłasza swoje roszczenia i żąda ich rozpatrzenia przez bank. Bank ma 30 dni na odpowiedź na reklamację. Jeśli odpowiedź banku jest negatywna lub następuje brak odpowiedzi w określonym terminie, kierujemy sprawę bezpośrednio do sądu.

Pozew w sprawie frankowej to dość skomplikowane i wieloetapowe postępowanie, które wymaga rzetelnej analizy umowy kredytowej oraz profesjonalnej obsługi prawnej.

Złożenie pozwu w sprawie frankowej Katowice

Po przeprowadzeniu bezpłatnej analizy umowy i zidentyfikowaniu podstaw do wniesienia pozwu frankowego, Kancelaria Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy przeprowadza kolejne etapy postępowania sądowego.

Pierwszym etapem jest przygotowanie i złożenie pozwu w sądzie. W pozwie szczegółowo opisujemy podstawy roszczeń kredytobiorcy, wskazując na klauzule abuzywne oraz inne naruszenia przepisów prawa przez bank. Pozew frankowy Katowice – dokument zawiera również żądania kredytobiorcy, takie jak np. unieważnienie umowy kredytowej.

Pozew frankowy Katowice – postępowanie sądowe i opłaty

Następnie sprawa trafia do sądu, gdzie prowadzona jest w trybie cywilnym. W trakcie postępowania sądowego obie strony przedstawiają swoje argumenty i dowody. Sąd analizuje umowę kredytową oraz inne dokumenty dostarczone przez strony, a także może przesłuchać świadków.

Postępowanie sądowe wiąże się z określonymi opłatami, które kredytobiorca musi ponieść. Do najważniejszych kosztów należą:

 • Opłata sądowa od pozwu – w sprawach frankowych z roszczeniem powyżej 20 000,00 zł jest stała i wynosi 1 000 zł.
 • Koszty zastępstwa procesowego – wynagrodzenie dla pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) reprezentującego kredytobiorcę w sądzie.
 • Koszty biegłych sądowych – jeżeli w sprawie konieczne jest przeprowadzenie opinii biegłych, ich wynagrodzenie pokrywa kredytobiorca.
Pozew frankowy Katowice – postępowanie sądowe i opłaty

Czy frankowicz może być zwolniony z kosztów sądowych?

W niektórych przypadkach kredytobiorca może ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy złożyć wniosek do sądu, wykazując, że kredytobiorca nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

Pozew frankowy Katowice –  podsumowanie

Pozew w sprawie frankowej to dość skomplikowane i wieloetapowe postępowanie, które wymaga rzetelnej analizy umowy kredytowej oraz profesjonalnej obsługi prawnej. Kancelaria Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania, począwszy od bezpłatnej analizy umowy, przez przygotowanie pozwu, aż po reprezentację przed sądem. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu ekspertów z Kancelarii, kredytobiorcy mają realne szanse na unieważnienie umowy kredytowej, co pozwoli im na odzyskanie nadpłaconych środków i poprawę sytuacji finansowej.

Masz wątpliwości, czy w przypadku Twojego kredytu frankowego możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej? Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.