fbpx

TSUE ponownie po stronie frankowiczów. Wyrok TSUE w sprawie C-28/22 przeciwko Getin Noble Bank S.A. potwierdził, że przedawnienie roszczeń banków nie może być liczone od trwałej bezskuteczności umowy. Ponadto banki nie mogą powoływać się na zarzut zatrzymania, jeżeli będzie to prowadziło do utrat ustawowych odsetek za opóźnienie przez konsumentów. Grudzień to przełomowy miesiąc dla frankowiczów, wyrok w sprawie C-28/22 to trzecie z kolei, korzystne orzeczenie opublikowane w tym miesiącu. Frankowicze wygrywają – wyrok TSUE C-28/22. Co frankowicze powinni wiedzieć o opublikowanym dzisiaj wyroku?

Wyrok TSUE C-28/22 a przedawnienie roszczeń banków

W sprawie C-28/22 do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiło pięć pytań zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Dotyczyły one między innymi kwestii przedawnienia roszczeń banków. Już ubiegłotygodniowy wyrok rozwiał część wątpliwości związanych z tym zagadnieniem potwierdzając, że frankowicz nie ma obowiązku składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Tym samym nie może ono wyznaczać daty, która rozpoczynałaby bieg przedawnienia roszczeń, zarówno w przypadku kredytobiorców, jak i banków.

Wyrok TSUE C-28/22 wskazał dodatkowo, że przedawnienie roszczeń banków nie może płynąć od momentu stwierdzenia trwałej bezskuteczności umowy. Tym samym to do sądów krajowych będzie należeć interpretacja, od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia. Można przypuszczać, że będzie to moment, w którym konsument zakwestionował zapisy umowy kredytu, czyli złożył reklamację, wezwanie lub wytoczył powództwo. Jeśli od tej czynności minęły 3 lata i bank nie sprecyzował w tym czasie swoich żądań, jego roszczenie uległo przedawnieniu.

Trybunał ponownie stanął po stronie frankowiczów. W opublikowanym dzisiaj wyroku dotyczącym sprawy C-28/22 TSUE uzupełnił zeszłotygodniowe orzeczenie, w którym wskazał, że kredytobiorca nie ma obowiązku składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Tym samym nie może ono wyznaczać daty, od której liczone byłyby odsetki dla konsumenta czy bieg przedawnienia roszczeń banków. Dzisiejszy wyrok C-28/22 uzupełnia kwestię przedawniania, Trybunał jednoznacznie stwierdził, że termin przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się dopiero od dnia, w którym umowa kredytowa staje się trwale bezskuteczna, a termin przedawnienia dla konsumenta od momentu, gdy dowiedział się o nieuczciwych jej warunkach. 

Anna Żurawiecka

Radca Prawny, Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.

Czym różni się wyrok TSUE C-140/22 od C-28/22?

Pytania, które trafiły do TSUE w sprawie C-140/22 były sformułowane dość ogólnie, natomiast w przypadku sprawy C-28/22 sąd pytając o kwestię biegu przedawnienia roszczeń banków wskazał konkretne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na ustalenie początku tego terminu.

Zeszłotygodniowy wyrok TSUE C-140/22 potwierdził, że konsument nie ma obowiązku składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy, tym samym moment złożenia oświadczenia nie może rozpoczynać biegu przedawnienia roszczeń banków, a także wyznaczać momentu, od którego będą naliczane odsetki dla konsumenta.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj kolejny, prokonsumencki wyrok. Uznając, że bieg terminu przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się dopiero od dnia, w którym umowa kredytowa staje się trwale bezskuteczna, a termin przedawnienia dla konsumenta od momentu, gdy dowiedział się o jej nieuczciwych warunkach. Jest to niezwykle istotne nie tylko dla frankowiczów, ale i sektora bankowego, choć w przypadku tego drugiego z pewnością nie jest to korzystana wiadomość. Wyrok TSUE C-28/22 oznacza dla banków, że znaczna część ich roszczeń jest już przedawniona.

tsue-c-28/22

Co zyskują frankowicze w sprawie C-28/22?

Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej niesie wiele korzyści dla frankowiczów. Nie tylko potwierdził, że rermin przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się dopiero od dnia, w którym umowa kredytowa staje się trwale bezskuteczna, podczas gdy termin przedawnienia dla konsumenta byłby liczony od momentu, gdy dowiedział się o nieuczciwych warunkach umowy kredytowej.

Ponadto TSUE uznał, że banki nie mogą też powoływać się na zarzut zatrzymania, jeżeli będzie to prowadziło do utraty  ustawowych odsetek za opóźnienie przez konsumentów. Na czym polega prawo zatrzymania? Instytucje finansowe podejmują takie czynności procesowe, aby zabezpieczyć zwrot kapitału oraz zatrzymać naliczanie odsetek za opóźnienie. Orzeczenie Trybunału z pewnością wpłynie na przyspieszenie postępowań i uproszczenie rozliczeń z bankiem po unieważnieniu umowy kredytowej. 

Wyrok TSUE C-28/22 stanowi kolejny krok w kierunku ochrony praw konsumentów i z pewnością stanie się istotnym punktem odniesienia dla praktyki sądów w Polsce. Jednocześnie podobnie jak wyrok TSUE C-140/22, o którym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące rozliczeń kredytobiorców z bankami.