fbpx

Frankowicze, którzy już spłacili swoje zobowiązania wobec banku najczęściej chcieliby zapomnieć o kredycie i cieszyć się życiem bez konieczności spłacania kolejnych rat. Nie wszyscy mają jednak świadomość, że spłacony kredyt frankowy nie wyklucza możliwości unieważnienia umowy kredytowej i odzyskania znacznej sumy pieniędzy. Czy można pozwać bank po zakończonej spłacie kredytu frankowego? Kiedy przedawniają się nasze roszczenia? Spłacony kredyt a ugoda z bankiem – czy to możliwe?

Spłacony kredyt frankowy a dochodzenie roszczeń od banku

Spłata kredytu indeksowanego czy denominowanego do franka szwajcarskiego nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od banku. Jednak nadal niewiele osób ma tego świadomość i nie wie, że może odzyskać swoje pieniądze. W rzeczywistości sąd może uznać umowę kredytową zawartą z bankiem za nieważną nawet wówczas, gdy przestała już obowiązywać, tzn. gdy kredyt został spłacony.

W takim przypadku kredytobiorcy mogą dochodzić roszczeń z tytułu nieważności umowy kredytowej oraz żądać zwrotu nadpłaconych rat. Dodatkowo jeśli zobowiązanie wobec banku zostało uregulowane w całości dochodzenie roszczeń od banku jest prostsze, ponieważ spłata kredytu wiąże się z wykreśleniem hipoteki.

Ponadto warto zauważyć, że jeżeli chcemy dochodzić swoich praw przed sądem fakt czy kredyt został spłacony, czy też nie pozostaje bez znaczenia. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zawarcia ewentualnej ugody. Rozwiązania stosowane dotychczas przez banki wykluczają tego typu sprawy. Dodatkowo banki podkreślając przy tym, że całkowita spłata kredytu i niepodważenie umowy przez kredytobiorcę w trakcie jej trwania może świadczyć o tym, że był on zadowolony z umowy.

Tym samym w przypadku frankowiczów, którzy spłacili już swoje kredyty jedynym skutecznym sposobem na zwrot nadpłaconych rat jest skierowanie swojej sprawy do sądu.

Spłacony kredyt frankowy a ugoda z bankiem?

W przypadku frankowiczów, którzy już spłacili kredyt frankowy skierowanie sprawy do sądu to jedyny sposób na korzystne rozstrzygnięcie sprawy. Banki konsekwentnie nie proponują ugód kredytobiorcom, którzy już spłacili swoje zobowiązanie.

Czy można unieważnić umowę kredytową jeśli spłaciliśmy kredyt?

Frankowicz, który zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu, a ten rozstrzygnie spór z bankiem na korzyść kredytobiorcy może się on spodziewać, że bank będzie zobligowany do zwrotu wszystkich wpłaconych przez niego środków, w tym prowizji i odsetek. Podczas gdy bank otrzyma tylko zwrot kapitału.

uscisk-dloni-umowa

Spłacony kredyt a przedawnienie?

Kredytobiorców, którzy już spłacili swoje zobowiązania, może zastanawiać fakt, czy ich sprawa nie uległa przedawnieniu. Termin, od którego należy liczyć 10-letni termin przedawnienia to moment, w którym kredytobiorca powziął wiedzę o wadliwości zawartej umowy kredytowej i przysługujących mu z tego tytułu uprawnieniach. Tym samym sam fakt spłaty zobowiązania wobec banku nie powoduje przedawnienia roszczeń.

Spłaciłeś swój kredyt frankowy? Zastanawiasz się czy wciąż możesz zacząć działać? Nie czekaj, zacznij działać! Już dziś skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej.