fbpx

Dlaczego postępowanie sądowe w przypadku spraw frankowych nie zawsze wygląda tak samo? Można wyróżnić dwa rodzaje kredytów frankowych: kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego. W obu przypadkach strategia działania przyjęta przez Kancelarię reprezentującą frankowicza będzie różnić się od siebie. Kredyt indeksowany i denominowany – czym różnią się od siebie? Który z nich cieszył się zdecydowanie większą popularnością?

Co zadecydowało o popularności kredytów frankowych?

Szczyt popularności kredytów frankowych przypadał na lata 2006-2008. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwa czynniki: kurs franka szwajcarskiego i niskie oprocentowanie. Nie bez znaczenia pozostawała także ich dostępność, często kredytobiorcy mieli dużo lepszą zdolność kredytową w przypadku kredytów frankowych niż gdyby zdecydowali się na kredyt złotówkowy. Tym samym niektórym jawiły się one jako jedyny sposób na zakup własnego mieszkania.

Ponadto kredytobiorcy nie mieli świadomości, że z zaciągnięcie zobowiązania we franku szwajcarskim wiązało się z ryzykiem walutowym. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych, w przypadku których okres spłaty wynosi zazwyczaj około 30 lat. Tymczasem wystarczyło zaledwie kilka lat, aby wzrost kurs franka szwajcarskiego sprawił, że wysokość zadłużenia w przypadku wielu kredytobiorców urosła do poziomu, przy którym spłata zobowiązania stała się trudna lub wręcz niemożliwa.

Nasze doświadczenie pokazuje, że jedynym skutecznym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wystąpienie przeciwko bankowi i skierowanie sprawy do sądu. Warto przy tym zauważyć, że można wyróżnić trzy rodzaje kredytów frankowych, a w przypadku każdego z nich strategia działania będzie wyglądać nieco inaczej.

Kredyt frankowy czyli jaki?

Kredyt frankowy to potoczne określenie używane w zagadnieniach dotyczących kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. Wyróżnia się trzy rodzaje kredytów frankowych:

  • kredyt walutowy,
  • kredyt indeksowany do waluty obcej,
  • kredyt denominowany do waluty obcej.
tabela-kredyt-indeksowany

Kredyt walutowy

To kredyt, w przypadku którego zarówno kwota zadłużenia, jak kredytu jest wyrażona we franku szwajcarskim. Tym samym wypłata, a także późniejsza spłata kredytu są realizowane w walucie obcej. Aktualnie ten rodzaj kredytów jest udzielany tylko osobom, które zarabiają w danej walucie.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany (waloryzowany) jest zdecydowanie mniej popularny od kredytu denominowanego. Jego głównym wyróżnikiem było określenie kwoty udzielanego kredytu oraz jego wypłacenie w złotówkach. Wysokość poszczególnych rat, a także całkowita wartość zobowiązania była już zależna od aktualnego kursu franka szwajcarskiego.

Dla frankowicza oznaczało to, ze będzie zobowiązany do spłaty kredytu we franku szwajcarskim, a więc musi liczyć się z ryzykiem zmiany kursu waluty. Zaciągnięcie tego typu kredytu było opłacalne tylko przy założeniu, że cena obcej waluty będzie spadać. Jak pokazała rzeczywistość tak się nie stało.

Kredyt denominowany

W przypadku kredytu denominowanego zobowiązania określone w umowie kredowej były wyrażone w walucie obcej. Natomiast wypłata kapitału była realizowana w złotówkach, po przeliczeniu wg kursu z dnia wypłaty. Wadą tego typu rozwiązania była przede wszystkim niepewność dotycząca kwoty, jaką ostatecznie otrzyma kredytobiorca. W sytuacji, gdy wartość złotego spadała mógł otrzymać niższą kwotę niż początkowo zakładał.

uscisk-dloni-umowa

Kredyt indeksowany a denominowany – podobieństwa i różnice

Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami kredytów frankowych nie są znaczne, w obu przypadkach ustalenie wysokości raty jest uzależnione od kursu waluty w danym dniu.  Oznacza to, że kredytobiorca nie może przewidzieć jaka kwota będzie pobrana z jego rachunku bankowego. W praktyce głównym czynnikiem, który odróżnia kredyt indeksowany od kredytu denominowanego jest waluta, w której jest określona kwota zobowiązania w umowie kredytowej lub w jakiej następuje wypłata.

Rodzaj kredytu ma jednak wpływ na dochodzenie roszczeń od banku – w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy powinny zostać podjęte inne działania. Dlatego niezwykle istotne jest powierzenie swojej sprawy ekspertom, którzy wybiorą strategię postępowania dopasowaną do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.