fbpx

Sankcja Kredytu Darmowego to temat, który w ostatnim czasie przykuwa uwagę wielu osób spłacających kredyty konsumenckie w złotówkach. Czym jest Sankcja Kredytu Darmowego? Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby kredytobiorca mógł cieszyć się darmowym kredytem?

Sankcja Kredytu Darmowego – co to oznacza?

Zapisy dotyczące Sankcji Kredytu Darmowego znajdują się w ustawie o kredycie konsumenckim. W przypadku określonych naruszeń bądź niezgodności umowy kredytowej z ustawą, konsument po złożeniu pisemnego oświadczenia zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy, w terminie i w sposób ustalony w umowie. Oznacza to zatem, że kredytodawca, czyli bank, nie otrzyma wynagrodzenia z zawartej umowy, a konsument zwraca darmowy kredyt.

Jak działa Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja Kredytu Darmowego wywołuje dwojakie skutki. W pierwszej kolejności powoduje, że wygasają roszczenia kredytodawcy wobec konsumenta o zapłatę odsetek i innych kosztów z tytułu kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że każda kolejna rata spłacana przez kredytobiorcę będzie znacząco niższa. Co jednak w sytuacji, gdy kredyt już został spłacony?

Jeżeli konsument już zapłacił na rzecz kredytodawcy odsetki oraz poniósł inne  koszty związane z kredytem to bank jest zobowiązany do ich zwrotu. Dotyczy to także kredytów, które zostały spłacone w części.

Co istotne dla kredytobiorcy z Sankcji Kredytu Darmowego można skorzystać tuż po zawarciu umowy kredytowej, w trakcie spłaty kredytu, a także już po zakończeniu realizacji umowy kredytowej. Przy czy w tym ostatnim punkcie należy pamiętać, że od spłaty ostatniej raty nie mogło minąć więcej niż rok, aby możliwe było dochodzenie roszczeń z tytułu Sankcji Kredytu Darmowego.

darmowy kredyt, zwrot pieniędzy, kredyt bez odsetek i prowizji

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać darmowy kredyt?

Sankcja Kredytu Darmowego dotyczy kredytów konsumenckich, oznacza to, ze mogą z niej skorzystać tylko konsumenci. Ponadto, aby kredytobiorca mógł otrzymać darmowy kredyt musi zostać spełnione kilka warunków:

  • wartość kredytu nie może przekraczać kwoty 255 550 zł,
  • jeżeli kredyt został już spłacony nie mogło minąć więcej niż rok od wykonania umowy,
  • sankcja obowiązuje od 18 grudnia 2011 r. i dotyczy kredytów udzielonych po tej dacie.

Naruszenia w umowie kredytowej a darmowy kredyt

O Sankcji Kredytu Darmowego można mówić, jeżeli zapisy znajdujące się w umowie kredytowej są niezgodne z konkretnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o kredycie konsumenckim. Do najczęściej występujących naruszeń można zaliczyć:

  • nieprawidłowe oznaczenie w umowie całkowitej kwoty kredytu,
  • nierzetelne i nieprawidłowe wskazanie w umowie warunków stosowania stopy oprocentowania ,
  • nieprawidłowe obliczenie i wskazanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta,
  • nieprecyzyjne określenia warunków i możliwości, na podstawie których może dojść do zmiany wysokości kosztów, tabeli opłat i prowizji,
  • nierzetelne zamieszczenie informacji o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia od umowy oraz skutkach odstąpienia od umowy.

Ponadto na podstawie informacji zebranych przez Kancelarie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Votum, której częścią jest również Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. wśród banków, które dopuściły się naruszeń można wymienić m.in.: mBank, Alior Bank, Santander, PKO BP czy Pekao. 

Nie jesteś pewien, czy Sankcja Kredytu Darmowego dotyczy także Twojej umowy kredytowej? Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy, a być może okaże się, że już wkrótce będziesz mógł cieszyć się darmowym kredytem.