fbpx

Kredyty denominowane czy indeksowane do franka szwajcarskiego, które kiedyś były postrzegane jako korzystne rozwiązanie finansowe, stały się źródłem poważnych problemów dla wielu Polaków. Błędy zawarte w umowach kredytowych oraz gwałtowne zmiany kursu CHF, które spowodowały drastyczny wzrost rat kredytowych doprowadziły do licznych sporów między bankami a kredytobiorcami. W tej trudnej sytuacji, wielu frankowiczów rozważa zawarcie ugody z instytucją finansową jako sposób na złagodzenie swojej sytuacji finansowej. Czy jednak ugody frankowe są rzeczywiście opłacalnym rozwiązaniem?

Co to są ugody frankowe?

Ugoda jest formą polubownego rozwiązania sporu między stronami. W przypadku ugody frankowej oznacza to porozumienie między bankiem a kredytobiorcą, które ma na celu zmianę warunków kredytu frankowego. Większość ugód z bankiem polega na przekształceniu kredytów CHF na kredyty w złotówkach. Warunki ustalane są przez instytucję finansową tak, jakby kredyt od początku był zaciągnięty w polskiej walucie. Ugoda z bankiem oznacza ostateczne zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec banku.

Podpisanie ugody może przynieść korzyści w postaci szybkiego zakończenia sporu oraz stabilizacji warunków spłaty kredytu. Jednakże rezygnacja z dalszych roszczeń może oznaczać utratę możliwości odzyskania nadpłat o sporej wartości wynikających z nieuczciwych zapisów w umowie kredytowej. Przez co ugody frankowy wypadadają znacznie gorzej niż prawomocny wyrok sądu.

Jakie skutki wywołują ugody frankowe z bankiem?

Skutki ugody mogą być różne, w zależności od warunków zawartego porozumienia. Najczęściej ugody frankowe prowadzą do:

  • Zmiany waluty kredytu, czyli konwersja kredytu z CHF na PLN.
  • Zmiany stawki oprocentowania.
  • Kredytobiorca zrzeka się możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku w przyszłości.
  • Jeśli toczy się proces sądowy, to ugoda kończy takie postępowanie.

Podpisanie ugody może przynieść korzyści w postaci szybkiego zakończenia sporu oraz stabilizacji warunków spłaty kredytu. Jednakże rezygnacja z dalszych roszczeń może oznaczać utratę możliwości odzyskania nadpłat o sporej wartości wynikających z nieuczciwych zapisów w umowie kredytowej. Przez co ugody frankowy wypadają znacznie gorzej niż prawomocny wyrok sądu.

Postępowanie sądowe jako jedyna skuteczna droga

Dla wielu frankowiczów postępowanie sądowe okazało się o wiele skuteczniejszą drogą do rozwiązania problemów z kredytem. W ostatnich latach polskie sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców, uznając umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne za nieważne.

Proces sądowy daje możliwość całkowitego unieważnienia umowy kredytowej, co oznacza, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do dalszej spłaty kosztów kredytu i może odzyskać nadpłacone raty. To znacznie korzystniejsza opcja w porównaniu do ugody, która często wymaga dalszej spłaty kredytu na zmienionych warunkach. Inną znaczącą korzyścią skierowania sprawy do sądu jest fakt, że kredytobiorca może złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa, dzięki czemu nie będzie musiał płacić rat w czasie trwania procesu.

Banki próbują minimalizować straty, oferując ugody frankowe, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się atrakcyjne. W takim przypadku kredytobiorcy powinni dokładnie przeanalizować warunki ugody i skonsultować się z doświadczonymi prawnikami, aby podjąć świadomą decyzję.

Wynik postępowania – unieważnienie lub odfrankowienie

Postępowanie sądowe może zakończyć się na dwa główne sposoby:

  • Unieważnienie umowy kredytowej. Sąd uznaje umowę za nieważną, co oznacza, że kredytobiorca nie musi już dłużej spłacać kredytu, a bank zwraca nadpłacone raty. Kredytobiorca zwraca jedynie otrzymany kapitał.
  • Odfrankowienie kredytu. Stara umowa zostaje utrzymana, ale jej warunki zostają zmienione na bardziej korzystne dla kredytobiorcy. Wiąże się to z przekształceniem kredytu CHF na złotówkowy i uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Jednocześnie skutkuje zmniejszeniem salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF.

Oba rozwiązania, a przede wszystkim unieważnienie umowy CHF, są znacznie korzystniejsze niż zawarcie ugody, ponieważ pozwalają kredytobiorcom na pełne rozwiązanie problemu kredytu frankowego.

Co jeśli bank złoży pozew?

W obliczu rosnącej liczby pozwów składanych przez frankowiczów, banki zaczęły również podejmować działania ofensywne, składając własne pozwy przeciwko kredytobiorcom. Celem tych działań jest zniechęcenie klientów do kierowania spraw do sądu i skłonienie ich do zawarcia ugody.

Jeśli bank złoży pozew, kredytobiorca powinien pamiętać, że ma prawo do obrony swoich interesów w sądzie. Warto wtedy skontaktować się z doświadczonym prawnikiem, który zapewni wsparcie w kompleksowej obronie przed roszczeniami banku i oceni, czy zawarcie ugody jest faktycznie opłacalnym rozwiązaniem.

Jakie skutki wywołują ugody frankowe z bankiem?

Kancelaria frankowa Katowice i unieważnienie umowy

Rok 2023 przyniósł wiele korzystnych wyroków dla frankowiczów, co sprawia, że zawarcie ugody frankowej w 2024 roku może być mniej opłacalne. Banki próbują minimalizować straty, oferując ugody frankowe, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się atrakcyjne. W takim przypadku kredytobiorcy powinni dokładnie przeanalizować warunki ugody i skonsultować się z doświadczonymi prawnikami, aby podjąć świadomą decyzję. Postępowanie sądowe może być dłuższe i bardziej skomplikowane, ale potencjalne korzyści finansowe wynikające z unieważnienia umowy kredytowej są znacznie większe niż te oferowane w ramach ugody.

Kancelaria Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy zachęca do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytowej, aby ocenić, która opcja jest najlepsza w konkretnej sytuacji. Warto podejść do tematu z rozwagą i dokładnie przemyśleć wszystkie dostępne możliwości, aby podjąć najkorzystniejszą decyzję.