fbpx

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na kredyty konsumenckie, które umożliwiają realizację różnorodnych celów – od remontu mieszkania, zakup auta po finansowanie wakacyjnych wyjazdów. Jednak nie zawsze warunki kredytu złotówkowego są zgodne z polskim systemem prawa. W przypadku naruszeń przez banki konsumentom przysługuje prawo do ubiegania się o SKD (sankcja kredytu darmowego). Czym dokładnie jest SKD? Poniżej wyjaśniamy jak ten mechanizm prawny funkcjonuje i jak krok po kroku przebiega proces ubiegania się o niego.

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w art. 45. Ustawy o kredycie konsumenckim i pozwala kredytobiorcom uniknąć spłaty niesłusznie naliczonych kwot, gdy bank naruszy określone przepisy. Oznacza to, że konsument może ubiegać się o zwrot wszelkich opłat i odsetek związanych z kredytem, jeśli instytucja finansowa nie dopełniła swoich obowiązków wynikających z prawa polskiego. Do naruszeń możemy zaliczyć chociażby brak w umowie kredytowej jasnych informacji o kosztach kredytu, takich jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO).W skrócie wszystko powyższe oznacza, że za sprawą zastosowania SKD konsument spłaca jedynie kapitał kredytu.

W przypadku naruszeń przez banki konsumentom przysługuje prawo do ubiegania się o SKD (sankcja kredytu darmowego).

Etap I: Reklamacja do banku

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o sankcję kredytu darmowego jest złożenie reklamacji do banku. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis naruszenia przepisów przez bank oraz żądanie zwrotu niesłusznie pobranych środków. Bank ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 30 dni. Jeśli bank nie rozpatrzy reklamacji pozytywnie, kolejnym krokiem jest wniesienie sprawy do sądu.

Etap II: Postępowanie sądowe – I Instancja

Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez instytucję finansową, konsument może wnieść pozew do sądu. Proces sądowy składa się z kilku etapów:

  • Złożenie pozwu – konsument wnosi pozew do sądu, w którym dokładnie opisuje naruszenia oraz żądania wobec banku.
  • Odpowiedź na pozew – bank odpowiada na zarzuty przedstawione w pozwie.
  • Replika – konsument może odpowiedzieć na stanowisko banku, podtrzymując swoje argumenty.
  • Powołanie biegłego – sąd może powołać biegłego do oceny dowodów przedstawionych przez strony.
  • Przesłuchania – w zależności od potrzeb sąd może przeprowadzić przesłuchania powoda oraz świadków.
  • Wyrok I instancji – sąd wydaje wyrok, który może zakończyć postępowanie na tym etapie, jeśli żadna ze stron nie złoży apelacji.
Sankcja kredytu darmowego i proces ubiegania się o nią jest złożony, a także wymaga dokładnego przygotowania oraz znajomości przepisów prawa.

Etap III: Postępowanie Sądowe – II Instancja

W przypadku niezadowolenia z wyroku I instancji, kredytobiorca może wnieść apelację. Generuje to kolejne postępowanie sądowe, które składa się z następujących etapów:

  • Apelacja – wniesienie do Sądu II instancji apelacji od wyroku I instancji.
  • Odpowiedź na apelację – druga strona konfliktu odpowiada na apelację.
  • Wyrok II instancji – sąd II instancji wydaje ostateczny wyrok, który kończy postępowanie, chyba że możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej.

Zgodnie z art. 3981 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku można wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna jest jednak możliwa tylko w przypadku wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł i musi spełniać konkretne wymagania formalne.

Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Zazwyczaj sprawy dotyczące sankcji kredytu darmowego rozpatrywane są przez Sądy Rejonowe z uwagi na wartość przedmiotu sporu, która często nie przekracza 100 000 zł. Przeciętny czas trwania postępowania sądowego wynosi około 24 miesiące od dnia złożenia pozwu. Na długość postępowania wpływa konieczność przeprowadzenia wszystkich etapów procesu, w tym powołania biegłych oraz przesłuchań świadków. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika z Kancelarii Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy, który będzie wsparciem w sprawnym przeprowadzeniu analizy umowy i doradzi, jak skutecznie skorzystać z SKD. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby zabezpieczyć swoje interesy finansowe.

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego Katowice

Sankcja kredytu darmowego i proces ubiegania się o nią jest złożony, a także wymaga dokładnego przygotowania oraz znajomości przepisów prawa. Złożenie reklamacji do banku, wniesienie pozwu oraz udział w postępowaniu sądowym mogą być czasochłonne i skomplikowane. Jednakże odpowiednie wsparcie prawne może zwiększyć szanse na pozytywne zakończenie sprawy i znacząco poprawić sytuację finansową kredytobiorcy.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej lub potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o sankcję kredytu darmowego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy. Oferujemy BEZPŁATNĄ analizę umowy kredytowej i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Jesteśmy tutaj, aby bronić Twoich praw oraz pomóc odzyskać niesłusznie pobrane pieniądze.