fbpx

Już 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie w sprawie 140/22. Odpowie tym samym na cztery pytania zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście. Czego będzie dotyczyć wyrok TSUE? Co dzięki niemu mogą zyskać frankowicze? Dowiedz się więcej.

Czego będzie dotyczyć wyrok TSUE?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na cztery pytania zadane w styczniu 2022 r. przez sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Wyrok TSUE będzie dotyczyć trzech zagadnień kluczowych z punktu widzenia frankowiczów:

  • konieczności składania przez kredytobiorcę oświadczenia o skutkach nieważności umowy,
  • przedawnienia roszczeń banków,
  • odsetek dla konsumentów w sporze z bankiem.

Dlaczego konieczne było skierowanie zapytania do TSUE?

Uchwała Sądu Najwyższego z maja 2021 r., a dokładnie jej uzasadnienie przyczyniło się do tego, że sądy powszechne zaczęły liczyć odsetki należne kredytobiorcy od dnia złożenia przez niego oświadczenia o konsekwencjach nieważności umowy, a nie jak wcześniej miało to miejsce złożenia reklamacji czy pozwu. W efekcie to banki, a nie frankowicze znaleźli się na uprzywilejowanej pozycji.

Jest to o tyle istotne, że w przypadku niektórych kredytobiorców wybór daty od której naliczane są odsetki dla konsumenta może spowodować różnicę od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. W sprawie, której będzie dotyczyć wyrok TSUE C140/22 postępowanie sądowe rozpoczęło się w kwietniu 2020 r., poprzedziło je skierowanie reklamacji do banku w lipcu 2019 r. oraz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Ze względu na niemożność porozumienia z bankiem sprawa ostatecznie trafiła do sądu. Oświadczenie o skutkach nieważności umowy zostało złożone dopiero w lipcu 2020 r., a następnie zostało również potwierdzone na październikowej rozprawie.

wyrok-tsue

Tymczasem wyrok Sądu Najwyższego z maja 2021 r. powiązał moment złożenie oświadczenia z wymagalnością roszczeń. Dla frankowiczów oznacza to, że to od daty złożenia oświadczenia w sądzie należy liczyć zarówno termin przedawnienia roszczeń, jak i wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie.

Wzbudziło to wątpliwości Sądu Rejonowego i ostatecznie do Trybununału Sprawiedliwości skierowano cztery pytania, których będzie dotyczyć wyrok C-140/22:

  • Czy umowa o kredyt staje się trwale nieważna dopiero po złożeniu przez konsumenta oświadczenia, że jest świadomy konsekwencji nieważności umowy i wyraża zgodę na nieważność umowy?
  • Od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku?
  • Czy konsument może domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie dopiero od daty, w której złożył oświadczenie o nieważności umowy, nawet jeżeli uprzednio wezwał przedsiębiorcę do zapłaty?
  • Czy roszczenie konsumenta o zwrot świadczeń może zostać obniżone o równowartość odsetek kapitałowych, które przysługiwałyby bankowi, gdyby umowa kredytu była ważna, podczas gdy bank może domagać się zwrotu świadczenia, które spełnił na podstawie tej samej nieważnej umowy kredytu (kapitału kredytu) w pełnej wysokości?

Wyrok TSUE C-140/22 – czego mogą spodziewać się frankowicze?

Biorąc pod uwagę wcześniejsze orzecznictwo Trybnału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Dyrektywę 93/13, której celem jest ochrona konsumenta jako słabszego uczestnika rynku, można się spodziewać, że wyrok C-140/22 będzie korzystny dla frankowiczów. Głos w tej sprawie zabrała mecenas Barbara Krajewska, Komplementariusz w Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.

Jutrzejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-140/22 nosi ze sobą obietnicę pozytywnych zmian dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Kluczowe decyzje dotyczące przedawnienia roszczeń kredytodawców i naliczania odsetek po unieważnieniu kredytu mogą przynieść istotne korzyści dla kredytobiorców. Dotychczasowy brak jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii utrudniał jasne rozstrzyganie sporów między konsumentami a instytucjami finansowymi. Oczekuje się, że jutrzejszy wyrok TSUE dostarczy klarownych wytycznych, co może przyczynić się do wzmocnienia praw kredytobiorców. Potencjalne korzyści nie ograniczają się jedynie do obszaru przedawnienia roszczeń, istotne będzie również wyjaśnienie kwestii naliczania odsetek po unieważnieniu umowy kredytowej. Ostateczne rozstrzygnięcie może stanowić ważny krok w kierunku ochrony praw konsumentów, szczególnie w kontekście umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego.
Barbara Krajewska

Adwokat , Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.

Podsumowując nie powinno nakładać się na konsumenta obowiązku złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności. Tym bardziej, że sąd działając z urzędu powinien wyciągnąć wszelkie możliwe konsekwencje prawne wobec przedsiębiorcy za zawarcie w umowie nieuczciwych postanowień umownych, bez czekania na oświadczenie konsumenta. Będzie miało to również wpływ na pozostałe pytania skierowane do TSUE dotyczące sposobu liczenia odsetek dla konsumenta w sporze z bankiem i ewentualnych roszczeń banków.

Masz kredyt frankowy lub już go spłaciłeś i czekasz na wyrok TSUE? W czwartek będziemy na bieżąco komentować orzeczenie Trybunału, zadbamy o to, aby dokładnie wyjaśnić jak wpłynie ono na sytuację frankowiczów. Twój kredyt frankowy nie daje Ci spokoju? Umów się na BEZPŁATNĄ konsultację z ekspertami Kancelarii Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy. Przeanalizujemy Twoją umowę i zaproponujemy rozwiązanie Twoich problemów z kredytem we franku.