fbpx

Rozważasz czy powierzyć swoją sprawę Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów s.k.? Może już skontaktowałeś się z Kancelarią i zastanawiasz się jakie dokumenty przygotować? Analiza sprawy w przypadku kredytu frankowego to pierwszy etap postępowania. Jakie dokumenty przygotować? Czy wystarczy tylko umowa kredytowa? W naszym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Bezpłatna analiza sprawy

Wielu frankowiczów nie ma pewności, czy w przypadku ich kredytu frankowego możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej i odzyskanie nadpłaconych środków. Co więcej kredytobiorcy nie zawsze potrafią też jednoznacznie stwierdzić, czy ich kredyt był indeksowany czy denominowany do franka szwajcarskiego. Między innymi dlatego warto zdecydować się bezpłatną analizę sprawy, która stanowi pierwszy etap postępowania w przypadku kredytów we franku. Jednak, aby była możliwa konieczne jest wcześniejsze przygotowanie kilku niezbędnych dokumentów. Należą do nich przede wszystkim:

  • umowa,
  • ewentualne aneksy do umowy,
  • regulamin.

Jakich dokumentów dotyczy analiza sprawy w przypadku kredytu frankowego?

Umowa kredytowa zazwyczaj nie stanowi większego problemu, a większość frankowiczów ma świadomość, że jest ona niezbędna do wszczęcia procesu. Warto jednak pamiętać o wszystkich załącznikach do umowy, które stanowią jej integralną część, a także regulaminów czy ogólnych warunków umów, w których mogą znajdować się informacje dotyczące zasad przeliczania kredytu według waluty obcej.

W czasie wykonywania umowy kredytowej bank mógł zawrzeć z kredytobiorcą dodatkowe aneksy lub porozumienia. Te dokumenty również powinny zostać zgromadzone i przedstawione do analizy sprawy. Jest to o tyle istotne, że aneksy mogą zawierać zapisy, które utrudnią frankowiczom dochodzenie swoich praw przed sądem. W szczególności, jeśli w dokumentach znalazły się zapisy mówiące o tym, że kredytobiorca zrzekł się wszelkich roszczeń względem banku.

Kolejnym dokumentem, który należy dostarczyć Kancelarii jest wniosek o udzielenie kredytu, który zawiera między innymi informację mówiące o tym, o jaką kwotę wnioskował kredytobiorca i jak finalnie została ona przez bank przeliczona.

analiza-sprawy

Inne dokumenty, które mogą okazać się nieznędne to:

  • zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytobiorcy kredytu,
  • zaświadczenie o saldzie zadłużenia oraz historia spłaty kredytu,
  • historia spłaty kredytu.

Pierwsze z nich jest niezbędne by ustalić jaką kwotę rzeczywiście otrzymał kredytobiorca. Zdarzają się sytuacje, że różni się ona od tej, o którą wnioskował frankowicz. Natomiast zaświadczenie o saldzie zadłużenia jest z kolei niezbędne by ustalić jak obecnie kształtuje się dług kredytobiorcy względem banku i ile jeszcze kredytu pozostało mu do spłaty.

Z kolei historia spłaty kredytu to dokument stanowiący zestawienie wszystkich dokonanych przez kredytobiorcę wpłat na rzecz banku. Na jej podstawie możliwe jest wyliczenie kwoty, którą bank niesłusznie pobrał od kredytobiorcy.

Nie mam dokumentów dotyczących kredytu frankowego – co dalej?

Kredyty hipoteczne są zaciągane na długi okres czasu, ponadto szczyt popularności kredytów we franku przypadał na lata 2005-2008. Dlatego może się okazać, że kredytobiorca nie posiada wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy sprawy.

Na wniosek kredytobiorcy bank może mu udostępnić zarówno regulamin, jak i aneksy dotyczące danej umowy kredytowej. Również zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytobiorcy kredytu wydawane jest na wniosek i wiąże się z opłatą od 100 – 600 zł. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi około miesiąca. Wspomniane zaświadczenie jest o tyle istotne, że pozwala oszacować wysokość dochodzonych roszczeń.

Warto przy tym zauważyć, że każda sprawa dotycząca kredytu frankowego jest rozpatrywana indywidualna i konieczne może się okazać przygotowanie innych dokumentów.

Czy umowa zawiera klauzule abuzywne – analiza sprawy

Dokumenty dotyczące kredytu frankowego pozwalają między innymi na sprawdzenie zapisów umowy kredytowej i określenie czego dotyczą niedozwolone zapisy. Mogą one dotyczyć jednego z trzech niżej wymienionych aspektów.

  • Zmienne oprocentowanie, które oznaczało, że kredytobiorca nie był w stanie ustalić, kiedy i jak zmieni się oprocentowanie, było to w pełni uzależnione od decyzji zarządu banku.
  • Wadliwy mechanizm przeliczeniowy kursu CHF, w jego przypadku banki ustalały wysokość kursu w oparciu o własne tabele kursowe, a mechanizm ich ustalania nie był znany kredytobiorcy. Kredytobiorca nie był w stanie samodzielnie ustalić wysokości kolejnej raty.
  • Zagadnienia związane z ubezpieczeniem, klauzule abuzywne dotyczą przede wszystkim zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu i ubezpieczenia pomostowego za każdy dzień (a nie pełne miesiące).

Postępowanie reklamacyjne i sądowe

Należy przy tym pamiętać, że analiza sprawy to dopiero pierwszy etap postępowania, który pozwala określić, czy mamy do czynienia z kredytem indeksowanym czy denominowanym do franka szwajcarskiego, a także przygotować strategię dalszego działania w zależności od tego czy roszczenia będą dotyczyć odfrankowienia czy unieważnienia umowy kredytowej.

Zostając klientem Żurawiecka, Krajewska i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów s.k. możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie postępowania, począwszy od złożenia reklamacji do banku, a na postępowaniu sądowym i egzekucyjnym kończąc. Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.